Servei de manteniment

Com a tota màquina industrial, les màquines eina requereixen d’un manteniment pel seu correcte funcionament i per a minimitzar el nombre d’avaries. El cost que suposa un manteniment periòdic compensa enormement el cost sofert per manca de manteniment: hi han més averies (algunes d’alt cost de reparació), per tant més aturades de màquina, amb la conseqüència final de menys productivitat.
Des de reparació de màquines JOAL oferim la confecció d’ un pla de manteniment preventiu personalitzat segons cada màquina:

  • Avís amb antel·lació de quan s’ha de realitzar
  • Realitzem les accions de manteniment que es requereixen
  • Durant la feina de manteniment realitzem un anàlisi mecànic de l’interior de la màquina, avaluant els punts més crítics d’aquesta, i portem a terme les accions necessàries per preveure possibles fallades.

Una vegada a l’any, tan sols amb desmuntar les proteccions, netejar les parts interiors de la màquina tot avaluant el seu estat i verificant tots els punts de greixatge vostè tindrà la seva màquina funcionant a ple rendiment, minimitzant les aturades per avaria.