Avís legal i condicions d'ús

DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:
L'empresa titular d'aquesta website és "Reparació de Màquines Joal, SL", amb domicili en C / John Lennon 12-14 local, 08915 Badalona (Barcelona), amb número de CIF: B-60.670.163, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 44505, foli 124, full B-458.071, inscripció 2ª. Correus electrònics de contacte info@reparacion-maquina.com i info@fexac.net.
La informació continguda en www.reparacion-màquina-com i www.fexac.net constitueixen un servei d'informació dels diversos serveis i productes que ofereix "Reparació de Màquines Joal, SL" (en endavant "Reparació Joal") dins l'àmbit de la reparació de maquinària i venda d'accessoris industrials, i on s'ofereix accés a continguts del sector de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
L'accés a les web www.reparacion-màquina-com i www.fexac.net exigeix ​​l'acceptació de les condicions d'ús, la seva política i avís legal que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web sense necessitat de previ avís. El fet de navegar o utilitzar aquest suport suposa l'acceptació inequívoca d'aquestes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.reparacion-màquina-com i www.fexac.net estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de "Reparació Joal", i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació , sense el permís previ i per escrit del seu titular, "Reparació Joal" de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
L'usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per "Reparació Joal".
"Reparació Joal" vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de dades personals de l'usuari per part de "Reparació Joal". No obstant això, es comunica que, en el cas que "Reparació Joal" sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol·licitud d'informació de "Reparació Joal" seran objecte de tractament automatitzat i s'incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a "Reparació Joal".
La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s'estableixi amb "Reparació Joal", així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar.
"Reparació Joal" ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. S'adoptaran les mesures d'índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al Sistema d'Informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

COOKIES
Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporciona informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal. L'ús de cookies a les web www.reparacion-màquina-com i www.fexac.net es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadístics. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l'avisi en pantalla que va ha rebre una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de les pàgines www.reparacion-màquina-com i www.fexac.net.
Actualment no hi ha cookies a les nostres webs.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
"Reparació Joal" no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, "Reparació Joal" no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
La Web de "Reparació Joal" conte enllaços a altres pàgines web que poden resultar d'interès per als usuaris. "Reparació Joal" no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat ..

"Reparació Joal" no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a les web www.reparacion-màquina-com i www.fexac.net i / o en l'ús de les informacions contingudes en ella.

"Reparació Joal" es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS
No hi ha enllaços.

RESPONSABILITAT
En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en les Web www.reparacion-màquina-com i www.fexac.net.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les Dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA
"Reparació Joal" es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.
"Reparació Joal" es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.
Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2017- "Reparació de Màquines Joal, S.L."
Tots els drets reservats