Reparació de trempant radial

Reparació de trempant radialCom a marques més freqüents de reparació destaquem: Raboma, Soraluce, Mas, Foradia, Irsa, Eba, Irsasa, Mas, etc.
La reparació que solem fer en aquestes màquines-eina són molt diverses i podem comprendre avaries sense importar la seva complexitat, realitzant accions com:

  • Reajustar blocatge.
  • Substitució de rodaments.
  • Rectificat i ajustat del carro.
  • Neteja de dipòsits d’oli i taladrina.
  • Revisió i desobturat del circuit de greixatge.

En el suposat cas de no tenir recanvis originals, disposem de tallers especialitzats per a la fabricació dels mateixos.